Обучението на децата се провежда по дидактичната система ”Моливко” на издателство Слово във втора, трета и четвърта група. В първа група образователния процес се осъществява с "Приказни пътечки" на издателство Булвест 2000. Обучението по всички направления е съобразно ДОС на МОН.

Образователни направления: Български език и художествена литература, Математика, Социален свят, Природен свят, Изобразително изкуство, КТБД, Игрова култура, Музика, Физическа култура.
 Нашата мисия е да усъвършенстваме образователния процес с нови преподавателски технологии с доказана ефективност и иновативност.

В подготвителните групи при обучението се използва мултимедия и интерактивна дъска


  Мултимедийно обучение по програмата”Енвижън”

Обучението за работа с компютри в детската градина е предназначено за деца от подготвителните ІІІ и ІV групи. То е базирано на игровия подход, като основна негова задача е децата да се запознаят с компютъра като инструмент за решаване на различни образователни задачи.
Компютърното обучение дава първоначална представа на детето за функционалната специфика и възможности на съвременните компютърни системи, формира положително емоционално отношение и желание за работа с компютъра.

                               Допълнителни дейности:

- английски език;

- танци на народите и народни танци;

-латино танци;

- приложни изкуства;

- плуване;

- ски училище;

-футбол;

- логопед;

Английски език

Обучението по Английски език в нашата градина въвежда в началните етапи на чуждоезиковото обучение, в методиката на което присъстват грижливо подбрани песни, стихчета, занимателни игри и дидактически материали.
Форми на работа и дейности
1. Създаване на интерес към езика.
2. Разиграване на диалози.
3. Разнообразни езикови игри при въвеждане и затвърдяване на лексиката и езиковите структори, мултимедийни занимания.
4. Разучаване на песни и стихотворения, драматизация на приказни истории.
5. Ефективна зрителна опора-плакати,кукли,сюжетни и флаш карти.
6. Урокът включва-загряване, въвеждане на новия материал, упражняване чрез игри и заключителна фаза.
Провежда се два пъти седмично по 30 минути.
Преподаватели   Сирма Илиева
                               Милена Андонова

Плуване

Плуването задоволява естествените потребности от движение у малките деца. Укрепва мускулатурата, стимулира дишането, кръвообръщението и обмяната на веществата. Създава навици за правилно телодържане. Подчертания интерес на децата и положителните емоции съпътстващи уроците по плуване укрепват психиката им. Формират се нови двигателни умения и навици.
Плуването се провежда всеки четвъртък.
Здравен център ”Ясен” -гр.Банкя

Курс по латино -танци и курс по български народни танци

Чрез заниманията по танци децата се приобщават към българските и чужди народни песни ,обичаи, танци и музика. Създават се танцови навици, дисциплина, музикално-ритмично чувство, координация и вътрешен усет за движение и музика. Успоредно с това те се запознават с фолклорни празници и календара. Създава се радостно преживяване и добро настроение.

Провеждат се 2 пъти седмично.

Преподавател Невена Димитрова

Работилница по приложни изкуства

Курса по изобразително изкуство и приложни изкуства превръща децата на ОДЗ ”Детелина” в творци.
Децата имат възможност да развият своята сръчност и умения, да фантазират, да творят, да реализират всички свои творчески идеи чрез използването на различни материали-глина, пластелин, природни материали, различни видове хартия.
Провежда се два пъти седмично.
Преподавател - от фирма " Том и Джери".

 Футбол - провежда се 2 пъти седмично -  от фирма " Том и Джери".


Логопед

Диана Деянова – логопед-сурдопедагог
Начална училищна педагогика
Тел.0896-80-70-94
      0889-60-40-78
Терапия на езиково-речеви проблеми: заекване,неправилно звукопроизношение, несформирана реч, обучителни трудности /четене, писане, смятане/,
Постравматични нарушения /афазии/ и др.
Преодоляването на езиково-речевите отклонения е своевременно. При липсваща терапия у децата с подобни проблеми, обикновено се наблюдават и вторични отклонения в развитието:

  • Нарушения в писане, четене, ограмотяване
  • Психологически дискомфорт, затвореност и негативизъм към обучение и общуване с други, комплекси
  • Ограничения при избора на професия и професионалното развитие
  • При неразвита реч- интелектуалното развитие е изоставащо от норма в доста от случаите
  • Субективно пренебрежително отношение от страна на другите.

Всеки месец в детската градина има представление от куклен театър. 

Създадено от Мая Филиповска