Ивалина Миткова Тодорова / Иванинска

Директор на Детска градина"Детелина" 

Нашите учителски екипи в групите, работят за развиване на детския потенциал и овладяване на ключови компетентности по всички образователни направления. Мотото ни е "В центъра на образователния процес  поставяме детето с неговите потребности, интереси, и личностни особености, чрез въвеждане на иновации, и използване на интерактивни методи при обучението. Учителят е партньор на детето, насочващ, подпомагащ и контролиращ процеса на овладяване на знания и умения за  учене през целия живот".

Педагогически екип в Детска градина "Детелина":

Анита Марианова Маринова -  учител

Десислава Петрова Николова -  учител

Ирина Малинова Любомирова - учител

Светослава Йорданова Димитрова-  учител

Мая Радкова Филиповска - учител

Милена Стоянова Андонова - старши учител

Михаела Иванова Стоименова -  учител

Павлинка Георгиева Ценова - старши учител

Сирма Василева Илиева - старши учител

Христина Николова Живкова - старши учител

Елисавета Стефанова Фурнаджиева -  учител във филиал Храбърско

Йорданка Иванова Станимирова - старши учител във филиал Храбърско

Непедагогическия персонал в Детска градина"Детелина" се състои от:

1 домакин и ЗАС - Людмила Младенова;

1 счетоводител - Станислава Донкова;

2 готвачи в кухня -Ирина Горянова и Катя Илиева;

7 помощник-възпитатели:

Лиляна Никифорова

Мария Пенева

Ваня Йосифова;

Добринка Бистрекова

Весела Бонева

Емилия Митрева

Ангелина Янкова.

1 огняр и общ работник-Павел Славков.

В яслена група за децата се грижат 2 медицински сестри - Стефка Алексиева и Валентина Кръстанова и помощник-възпитатели Даниела Теофилова и Надежда Кънева.

Медицинска сестра на детската градина е Лили Стоянова.

Създадено от Мая Филиповска