Учители     Г-жа  Д.Станимирова
           Г-жа   Е. Фурнаджиева
Пом. Възпитател   Ангелина Божилова

Аз съм българче обичам
Наште планини зелени
Българин да се наричам
Първа радост е за мене!

Създадено от Мая Филиповска