Учители  Г-жа  И.Любомирова
           Г-жа  А. Маринова
Пом.възпитател   Ваня Йосифова

„Колкото повече
Толкова  повече”

Създадено от Мая Филиповска