Учители    Г-жа Х. Живкова
                  Г-жа Д.Николова
Пом.възпитател Цветанка Златкова

Слънчо по небето тича
весело припича.
Да цъфтят цветята,
Да растат децата-
В нашата градина-„Детелина!”

 

Създадено от Мая Филиповска