Учители 
Г- жа С.Илиева, Г- жа М.Филиповска
Пом.възпитател: Добринка Бистрекова    

Стреми се към звездите,
Може да не ги достигнеш,
Но ще се научиш да летиш!

Фолколрен празник - група "Звездичка"

 Създадено от Мая Филиповска