( 02 / 993 29 70 - директор)

( 02 / 993 29 17 - домакин)

Директор: Ивалина Тодорова /Иванинска/

Завеждащ адм. служба и домакин: Людмила Младенова

Адрес за кореспонденция: гр.Божурище, п.к. 2227, ул. "Захари Стоянов" №2

Създадено от Мая Филиповска