Необходими документи за приемане на дете в детската градина

В ОДЗ „Детелина” целогодишно се приемат деца въз основа на писмено заявление,  подадено от родителите.

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Копие от акта за раждане на детето;

2. Удостоверение за адресна регистрация - настоящ или постоянен адрес в община Божурище

3. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

6. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

7. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

Необходими документи за приемане на дете в детската ясла

 

Родителите представят заявление до директора, комплектувано със следните документи:

1. Копие от удостоверение за раждане на детето;

2. Удостоверение за адресна регистрация - настоящ или постоянен адрес в община Божурище

3. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;

6. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

7. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

8. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето.

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени с протокол от РЗИ.

Създадено от Мая Филиповска