Дневен режим за І и ІІ групи
07.00-08.00 Прием на децата. Свободни игри  и занимания
08.00-08.10 Утринна гимнастика

08.15-08.45 Подготовка за закуска и закуска.
08.45-10.00 Планирани учебни ситуации по:

  български език и литература
математика;
социален свят;
природа ;
изобразително изкуство;
физическа култура;
музика;
конструктивно-технически и битови дейности;
игрова култура
10.00-10.10-плод, подкрепителна закуска
10.10-11.45 Игри, развлечения, театър и разходки навън. Дейности извън ДОИ.
11.45-12.00  Подготовка за обяд.

12.00-12.30  Обяд
12.30 -13.00  Подготовка за сън
13.00-15.15 Следобедна почивка и сън.
15.15-15.30 Следобеден тоалет
15.30-15.45 Подвижни игри

15.45-16.00 Подготовка за закуска и закуска
16.00-16.30 Следобедни занимания по програма.

16.30-17.00  Допълнителни педагогически услуги / английски, танци, рисуване и др./.
17.00-18.00 Игри на двора (или на закрито според климатичните условия).
18.00-18.30 Свободни занимания и игри


ДНЕВЕН РЕЖИМ за ІІІ и ІV групи
в Детска градина”Детелина” гр. Божурище

07.00-08.00 Прием на децата.Свободна дейност по избор.
08.00-08.10 Утринна гимнастика

08.15-08.35 Подготовка за закуска и закуска.
08.45-10.45 Планирани учебни ситуации по:

         български език и  литература
математика;
социален свят;
природен свят ;
изобразително изкуство;
физическа култура;
музика;
конструктивно-технически и битови дейности;
игрова култура

10.00-10.10. - плод, подкрепителна закуска
10.45-11.45 Игри, развлечения, театър и разходки навън

 Допълнителни педагогически услуги / английски, танци, рисуване, плуване  и др./
11.45-12.00  Подготовка за обяд.

12.00-12.30  Обяд
12.30 -13.00  Подготовка за сън
13.00-15.00 Следобедна почивка и сън.
15.00-15.15 Следобеден тоалет
15.15-15.30 Подвижни игри

15.45-16.00 Подготовка за закуска и закуска
16.00-17.00 Следобедни занимания по програма.

 17.00-18.00 Игри на двора (или на закрито според климатичните условия).
18.00-18.30 Свободни занимания и игри

Създадено от Мая Филиповска